فراخوان طرح هاي تحقيقاتي در زمينه سرطان كولوركتال

از كليه پژوهشگراني كه علاقمند به تحقيق در زمينه سرطان هاي كولوركتال هستند دعوت به عمل مي آيد تا طرح هاي تحقيقاتي خود را در قالب پروپوزال به ايميل مركز تحقيقات باليني سرطان بيمارستان ميلاد به نشاني info@ccrc.ir ارسال فرمايند.

فرم پروپوزال (كليك كنيد)