فراخوان جذب نيروي پژوهشگر

مركز تحقيقات باليني سرطان بيمارستان ميلاد از كليه پزشكان پژوهشگر علاقمند به تحقيق در حوزه سرطان به منظور تدوين و اجراي پروژه هاي پژوهشي دعوت به عمل مي آورد.

علاقمندان مي توانند رزومه پژوهشي و اطلاعات تماس خود را از طريق آدرس ايميل info@ccrc.ir  تا تاريخ اول آذر ماه 95 ارسال نمايند.