سومين جلسه وبينار تومورهاي سر و گردن

سومين جلسه “وبينار تومورهاي سر و گردن”  با عنوان وبينار سرطان هاي ناشايع سر و گردن، در روز پنجشنبه 3 تير ساعت 11:30 الي 30:14 توسط مركز تحقيقات باليني سرطان برگزار خواهد شد. اين وبينار داراي امتياز بازآموزي بوده و در سامانه آموزش مداوم پزشكي با شناسه  166305 ثبت شده است.

گروه هاي هدف شامل رشته هاي راديوتراپي انكولوژي، هماتولوژي انكولوژي و گوش، گلو و بینی و جراحی سر و گردن ( داراي 3 امتياز) و پاتولوژي (داراي 1 امتياز)  مي توانند با ثبت نام در سامانه آموزش مداوم به صورت آنلاين در وبينار شركت نمايند.