دستورالعمل تجویز داروی ستوکسیماب برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی تدوین شد

در پی تشکیل کارگروه مطالعات راهبردی و مدیریت سرطان که با همکاری نزدیک مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد و موسسه عالي پژوهش سازمان تامين اجتماعي شکل گرفته است و پس از برگزاری نشست تخصصی صاحبنظران عرصه های مرتبط در اسفند ماه سال گذشته، دستور العمل تجویز داروی سیتوکسیماب برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی تدوین و برای اجرا در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.

بر اساس این دستورالعمل، این دارو که به عنوان یکی از داروهای گران قیمت ضد سرطان شناخته می شود فقط در دو اندیکاسیون سرطان‌های سر و گردن و سرطان‌های کولورکتال مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین برخی پیش‌نیازها و یا هم‌نیازهای تجویز و سایر توصیه‌ها نیز در این دستورالعمل ارائه شده است.

همراه با تدوین این دستورالعمل، فرمهایی که در تایید پرداخت هزینه دارو توسط سازمان های بیمه گر کاربرد دارند، به همراه راهنمای تایید تجویز برای کارشناسان بیمه، تدوین و ارائه شده اند. این فرم‌ها و راهنماها با کاهش خطاهای پزشکی و کارشناسان بیمه باعث صرفه‌جویی و ذخیره میزان زیادی از منابع مالی سازمان خواهند شد و در صورت استقرار در شبکه الکترونیکی سازمان، با حذف رفت و آمدهای غیرضروری، رفاه زیادی را برای بیمه‌شدگان بیمار تامین اجتماعی به ارمغان خواهند آورد.

لازم به ذکر است دستورالعملی مشابه برای داروهای بواسیزوماب و تراستوزوماب در حال تدوین است و تدوین دستورالعمل برای 11 داروی دیگر ضد سرطان در برنامه های آتی كارگروه قرار دارد.

(لينك مرتبط)