تدوین دستورالعمل تجویز داروی هاي شیمی درمانی سانیتینیب و ارلوتینیب برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی

نشست تخصصی بررسی راهنمای تجویز داروهای شیمی درمانی سانیتینیب و ارلوتینیب در آذر ماه ۹۵ در محل موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، با حضور صاحبنظران حوزه های مرتبط و اعضای مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان میلاد برگزار شد.

پس از بررسی نظرات مدعوین و متخصصین حوزه های مرتبط، فرم، دستورالعمل و راهنمای تایید تجویز داروي سانيتينيب در اندیکاسیون درمان تومورهای GIST، نورواندوکرین پانکراس و سرطان کلیه متاستاتیک و داروی شیمی درمانی ارلوتینیب در درمان سرطان های پانکراس، ریه، کلیه و کوردوما تدوین شد و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.