تدوين دستورالعمل تجویز داروی شيمي درماني تراستوزوماب برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی

پس از تهيه دستورالعمل هاي تجويز داروهاي ضد سرطان ستوكسيماب و بواسيزوماب، نشست تخصصي بررسي راهنماي تجويز داروي تراستوزوماب در مرداد ماه 95 در محل موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي، با حضور صاحبنظران حوزه هاي مرتبط و اعضاي مركز تحقيقات سرطان بيمارستان ميلاد برگزار شد.

پس از بررسي نظرات مدعوين و متخصصين حوزه هاي مرتبط، فرم، دستورالعمل و راهنماي تاييد تجويز اين دارو در سرطان هاي پستان و معده تدوين شد و در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار گرفت.