برگزاری پنجمین سمینار تومورهای سر و گردن در بیمارستان میلاد

مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد همچون سال هاي گذشته، پنجمين سمينار تومورهاي سر و گردن را در تاريخ هاي 10 و 11 مرداد ماه سال 1398 در محل سال همايش هاي بيمارستان ميلاد برگزار نمود.

اين سمينار با همكاري گروه گوش، حلق و بيني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و انجمن گوش، حلق و بيني ايران و با حمايت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، بيمارستان ميلاد و ساير انجمن ها و مراكز تحقيقاتي مرتبط برگزار مي گردد. همچنين اين سمينار داراي امتياز بازآموزي بوده و با اخذ تاييديه محافل معتبر بين المللي در زمينه سرطان همچون European Society for  Radiotherapy &  Oncology مي باشد و در تقويم كنگره هاي سالانه اين مركز نيز ثبت شده است.