معرفی

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی در تیر ماه ۸۰ افتتاح گـردید. این بیمارستان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز درمانی منطقه، پذیرای بیماران بیشماری از سراسر کشور می باشد. با توجه به فراوانی انواع بیماری های سرطانی در سطح كشور و مراجعه تعداد انبوهی از آن ها به بیمارستان میلاد، این بیمارستان تبدیل به یكی از مراكز مهم تشخیص و درمان اولیه اكثریت قریب به اتفاق سرطان ها گردیده است و وجود اطلاعات ذیقیمت در خصوص تنوع و فراوانی بیماران، لزوم تحقیق و بررسی در خصوص جنبه های مختلف بیماری های سرطانی را ایجاد نموده است. در این راستا، به منظور افزایش غنای علمی بیمارستان و حضور در مجامع علمی انكولوژی و انتقال تجارب ارزشمند تشخیصی و درمانی بیمارستان در قالب كنگره ها، مقالات و انتشار مجلات علمی پژوهشی، “مركز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد” در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ثبت و مجوز تاسیس آن در پایان سال ۱۳۹۳ صادر شد.

“مركز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد” به عنوان اولین مركز تحقیقات رسمی بیمارستان و ثبت شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بوده همچنین در حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی نیز اولین مركز تحقیقات با این مشخصات می باشد.