فراخوان طرح های پژوهشی

از كليه علاقمندان به پژوهش در حيطه سرطان دعوت به عمل مي آورد كه پروپوزال طرح هاي پژوهشي (منطبق با اولويت هاي موجود در سايت) و اطلاعات تماس خود را از طريق پست الكترونيك به مركز تحقيقات باليني سرطان بيمارستان ميلاد ارسال نمايند.
پست الكترونيك: info@ccrc.ir