طرح های در حال اجرا

عناوین طرح‌های در حال اجرای مرکز تحقیقات بالینی سرطان به قرار زیر است:

  • مقایسه نتایج دو روش ارکیدکتومی طبی و جراحی در بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته پروستات در مراجعه کنندگان به بخش ارولوژی بیمارستان میلاد در سال های ۹۲-۹۱
  • دقت بیوپسی Sentinel Lymph Node در بیماران مبتلا به Locally Advanced Breast Cancer به دنبال Neoadjuvant Therapy