اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد، بر اساس اولویت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه متبوع (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران)، به قرار زیر است:

اولویت های پژوهشی مرتبط با فعالیت مرکز تحقیقات بالینی سرطان بر اساس اولویت های پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اولویت های پژوهشی حیطه صنایع نوین و فناوری سلامت

 • توسعه صنایع نوین از جمله نانو فناوری، فناوری زیستی، فناوری اطلاعات، مواد نو
 • فناوری تولید آنتی بادی مونوکلونال، پروتئین های نوترکیب انسانی و روش های تشخیص مولکولی
 • ساخت و فرمولاسیون مولکول های جدید که دارای ارزش درمانی هستند.
 • هوشمند سازی و رباتیک و فن آوری دارو رسانها

اولویت های پژوهشی حیطه دارو و صنعت

 • کاربردهای بیو و نانو فناوری در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها (واکسن، داروهای نوترکیب)
 • سنتز، تولید مواد اولیه، فرمولاسیون و تولید دارو (با تاکید بر داروهای ضد سرطان)
 • طراحی و ساخت دستگاه تشخیص سریع سموم در مواد غذایی و آشامیدنی)
 • سنتز و تولید غذا داروها
 • مطالعه در زمینه رادیوایزوتوپ ها

اولویت های پژوهشی حیطه بهداشت و سلامت محیط

 • تدوین نقشه جامع علمی عوامل محیطی بیماریزا
 • بررسی آلاینده های شیمیایی، بیولوژیک، فیزیکی محیط و ارائه مداخله های مناسب
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت شاغلان

اولویت های پژوهشی حیطه حوزه رفاه اجتماعی

 • تعیین میزان از جیب مردم (Out of pocket) در نظام سلامت ایران و راهکارهای کاهش سهم

اولویت های پژوهشی حیطه علوم پایه

 • بررسی ژنتیک، پاتولوژی، بیولوژی مولکولی تومورها به منظور تشخیص، عملکرد و درمان
 • مطالعه و شناخت ایمونولوژیک جمعیت سالم و بیمار با تاکید بر انواع بدخیمی و اختلالات اتوایمیون

اولویت های پژوهشی حیطه برنامه ریزی

 • طراحی برنامه های کنترل سرطان در سطح استانی و ملی
 • اجرای طرح های نمونه Demonstration Projects همراه با ارزشیابی برنامه بر اساس شاخص های استاندارد قبل از تعمیم برنامه های پیشگیری و درمانی به کل کشور
 • طراحی برنامه راهبردی توسعه پژوهش های مرتبط با کنترل سرطان

اولویت‌های پژوهشی حیطه اطلاعات و ثبت سرطان

 • تقویت ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت
 • ارتقاء برنامه ثبت مرگ و میر و اطلاعات مربوط به مرگ و میر ناشی از سرطان
 • توسعه ثبت سرطان بیمارستانی در بیمارستان های بزرگ و جمع آوری و تحلیل وضعیت مرحله بیماری، دسترسی به درمان، نتایج درمان و بقای سرطان ها

اولویت های پژوهشی حیطه پیشگیری و تشخیص زودهنگام

 • حمایت از پژوهش های مربوط به پیشگیری از سرطان شامل کنترل دخانیات، کاهش چاقی، افزایش فعالیت فیزیکی و….
 • بررسی عوامل خطر سرطان های شایع در جمعیت ایرانی و بررسی اثر بخشی مداخلات پیشگیرانه
 • غربالگری (سرطان های پستان و کولورکتال) و تشخیص زود هنگام (کولورکتال، پروستات، مثانه و معده) (توضیح: موارد فوق جزو توصیه های PACT می باشد. در خصوص سایر سرطان ها در صورت توجیه کافی بلامانع است.)
 • طراحی و توسعه الگوی برنامه های آگاهی رسانی عمومی برای تشخیص علائم و نشانه های اولیه سرطان های شایع (شامل پستان، کولورکتال، مثانه، پروستات و….)
 • الگوسازی برای سازماندهی مناسب سیستم ارجاع و دسترسی مناسب و عادلانه مردم به روش های تشخیصی و درمانی با کیفیت

اولویت های پژوهشی حیطه تشخیص و درمان

 • وضعیت امکانات تشخیصی و درمانی در کشور و پراکنش دسترسی بیماران به امکانات و روش های تشخیص و درمانی سرطان ها
 • دسترسی عادلانه به داروهای ضد سرطان توسط عموم بیماران مبتلا به سرطان
 • تدوین و استانداردسازی دستورالعمل های بالینی چند تخصصی درمانی سرطان های شایع
 • بررسی هزینه اثربخشی فناوری ها و داروهای مرتبط با تشخیص و درمان سرطان های شایع
 • طراحی الگوی توسعه برنامه های توموربوردها در مراکز درمانی کشور
 • ممیزی درمان بیماران و پیامدهای آن ها
 • ارزیابی وضعیت آموزش مربوط به متخصصین جراحی، مدیکال انکولوژی و رادیوتراپی براساس استانداردهای بین المللی
 • توسعه ظرفیت های رادیوتراپی و ارتقاء کیفیت موثر پرتو درمانی در کشور

اولویت های پژوهشی حیطه طب تسکینی

 • بررسی وضعیت طب تسکینی شامل مراقبت های خانگی و آموزش متخصصین حوزه سلامت
 • وضعیت دسترسی به سطوح کافی Opium یا داروهای ضد درد توسط بیماران مبتلا به سرطان
 • بازبینی راهنماهای مراقبت تسکینی و حمایتی کشور

اولویت های پژوهشی مرتبط با فعالیت مرکز تحقیقات بالینی سرطان بر اساس اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه بیماری های غیرواگیر

 • بررسی وضعیت و روند بروز سرطان های شایع در منطقه ی تحت پوشش

اولویت های معاونت تحقیقات و فناوری

 • ترجمان دانش و جهت گیری به سمت ترجمان پژوهش