کارشناس آموزش مداوم

کارشناس آموزش مداوم

 • مرضیه بهشتی
 • تلفن تماس: ۸۸۶۲۱۰۲۶-۰۲۱

شرح وظایف:

 • تکمیل فرم مشخصات برنامه وثبت در سامانه آموزش مداوم
 • ثبت درخواست دبیری برنامه
 • حضور وغیاب مشمولین در برنامه ها
 • اعلام برنامه پس از صدور مجوز به دبیر علمی برنامه
 • اطلاع رسانی به مشمولین از طریق پیامک
 • تهیه کلیه فرم های برنامه ها
 • تهیه ملزمات برنامه
 • هماهنگی های لازم جهت اجرای برنامه
 • هماهنگی با دبیر علمی برنامه
 • هماهنگی مکان برگزاری برنامه و امکانات مورد نیاز
 • نظارت بر تبلیغات و اطلاع رسانی برنامه ها